Sportcentrum – DDM Prostějov, Oficiální webOprava osvětlení sportovní haly Prostějov výměnou za LED technologie.

Dne 24.08.2017 došlo k nápravě administrativní chyby, v původní výzvě byla omylem vložena pracovní příloha č. 1 – Krycí list.

Ta je nahrazena opravenou přílohou č. 1 – ZDE

Výzva k podání nabídky ZDE.

Příloha č. 1 – Krycí list

Příloha č. 2 – vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 3 – Technické podmínky realizace LED osvětlení sportovní haly

Příloha č. 4 – Dispoziční výkres stávajícího osvětlení

Příloha č. 5 – vzor Čestného prohlášení uchazeče

***

Protokol o otevření obálek

Zápis z hodnotící komise

 


Nahoru

DESIGN

Ing. Luděk Svoboda 2010

SPRÁVCE

Bc. Jan Zatloukal

počítadlo.abz.cz
Facebook

Použit redakční systém WordPress

Optimalizováno pro rozlišení 1024x768