Sportcentrum - dům dětí a mládeže Prostějov

Olympijská 4, Prostějov 796 01

+420 730 805 143 (Olympijská) | +420 730 805 144 (Vápenice)

podatelna@sportcentrumddm.cz

Novinky

12.09.2019 Reportáž z Burzy volného času

Dobrý den, zveřejňujeme odkaz na prohlédnutí reportáže Prostějovského informačního kanálu o naší burze. Otevřít zde

Najdete nás na Facebooku

Informace k vratkám za ZÚ

04.05.2020 Ke dni 8. červnu očekáváme, že bude skončena většina vládních opatření a naše organizace bude schopna vyčíslit náklady spojené s organizací zájmových útvarů ve školním roce 2019/2020 a vyjádřit poměrnou část z úplaty, kterou bude moci vrátit zákonným zástupcům.

V obecné rovině lze soudit, že zájmové útvary spotřebují na nákladech 50 procent z úplaty. Výše vratky tedy bude určena alikvótním vyjádřením druhé poloviny úplaty ve vztahu k délce restriktivních opatření, po jejichž dobu naší organizaci nebyla povolena činnost střediska volného času podle školského zákona.

Výše vratek bude zveřejněna 8. června 2020 na webových stránkách v tabulkové podobě za každý zájmový útvar zvlášť. Při průměrné výši úplat 622,- Kč za školní rok je takové vyjádření vratky 31,10 Kč za měsíc, tedy 62,20 Kč za dvě měsíce. Tato částka je vyjádření průměrné vratky, skutečná se bude odvíjet od původní úplaty za akci. Rovněž bude vyjádřena zvážena délka uzavření kroužků (některé z kapacitních důvodů 15 osob nebudeme moci znovu otevřít).

Vratka úplaty bude podmíněna vyplněním žádosti, která bude zveřejněna 8. června 2020.


Budeme Vás informovat e-maily.


Děkujeme za pochopení a spolupráci.


Jan Zatloukal
ředitel Sportcentra - DDM Prostějov