Sportcentrum - dům dětí a mládeže Prostějov

Olympijská 4, Prostějov 796 01

+420 730 805 143 (Olympijská) | +420 730 805 144 (Vápenice)

podatelna@sportcentrumddm.cz

Novinky

23.04.2021 Netiketa - aneb jak se správně chovat na (v) síti

plakát

17.04.2021 Domovinky - newsletter Sportcentra - DDM ke stažení!

číslo 01/2021

Najdete nás na Facebooku

Přijetí krizových opatření: uzavření SC-DDM

09.10.2020 Vážení klienti,

na základě usnesení Vlády České republiky č 997 ze dne 8. října 2020 (sbírka zákonů č. 401/2020), o přijetí krizového opatření, Vám sděluji, že:

s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod. je omezen provoz středisek volného času (tedy i Sportcentra – domu dětí a mládeže Prostějov, příspěvkové organizace), a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání.

Z toho vyplývá, že se ve výše uvedeném časovém období nebude náš dům dětí a mládeže vyvíjet činnost podle školského zákona (kroužky, akce atp.).

Je předpokladem, že budou-li opatření omezená po úměrnou dobu, bude činnost později nahrazena jiným způsobem (další setkání zájmových útvarů, akce zájmových útvarů atp.).

Oceníme, když budete eliminovat návštěvy našeho zařízení za účelem vyřizování záležitostí na minimum a uplatníte dálkový přístup: podatelna@sportcentrumddm.cz
 
Rovněž na základě usnesení Vlády České republiky č. 996 ze dne 8. října 2020 (sbírka zákonů č. 400/2020), o přijetí krizového opatření, Vám sděluji, že:
Vláda ČR s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod. zakazuje

hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším 20 osob ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácností, a to s výjimkou

  • zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele
dále se zakazuje
  • provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center
Naše zařízení nebude ve výše uvedeném období pronajímat, ani jinak poskytovat výše uvedené prostory.
 
Děkujeme za pochopení.
 
Přejeme Vám pevné zdraví a žilách nezměrné množství optimismu.
 
Jan Zatloukal
ředitel Sportcentra – DDM Prostějov

Příloha: Usnesení Vlády ČR - 08.10.2020