Sportcentrum - dům dětí a mládeže Prostějov

Olympijská 4, Prostějov 796 01

+420 730 805 143 (Olympijská) | +420 730 805 144 (Vápenice)

podatelna@sportcentrumddm.cz

Novinky

23.04.2021 Netiketa - aneb jak se správně chovat na (v) síti

plakát

17.04.2021 Domovinky - newsletter Sportcentra - DDM ke stažení!

číslo 01/2021

Najdete nás na Facebooku

OPATŘENÍ VZHLEDEM KE COVID-19

24.09.2021 V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je školské zařízení vždy povinno postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.
 
MZd doporučuje:

  • co nejvíce je to v praxi možné, dodržovat skupinovou izolaci a sociální distance
  • každá osoba je povinna si při vstupu do budovy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd
 
Sportcentrum-DDM (dále jen SC-DDM)
  • zajišťuje dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel a do budovy vpouští klienty pouze na dobu nezbytně nutnou
  • během činností sledujeme zdravotní stav klientů – pokud se projeví příznaky onemocnění, okamžitě informujeme zákonného zástupce
  • pohyb zákonných zástupců klientů a dalších osob uvnitř budovy bude omezen pouze pro naprosto nezbytné a důležité případy
  • minimalizujeme kontakt mezi různými skupinami klientů
 V případě vícedenní účasti se výše uvedené podmínky účasti vztahují ke dni nástupu                       a opětovně se dokládají každých sedm dní.
Ve společných prostorách je povinností nosit respirátor nebo roušku.
Při činnosti v jedné místnosti v ustáleném kolektivu není rouška nutná.
V případě, kdy klient odmítne nošení ochranného prostředku tehdy, kdy je to jeho povinností, SC-DDM mu neumožní osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování služeb.