Sportcentrum - dům dětí a mládeže Prostějov

Olympijská 4, Prostějov 796 01

+420 730 805 143 (Olympijská) | +420 730 805 144 (Vápenice)

podatelna@sportcentrumddm.cz

Novinky

12.09.2019 Reportáž z Burzy volného času

Dobrý den, zveřejňujeme odkaz na prohlédnutí reportáže Prostějovského informačního kanálu o naší burze. Otevřít zde

Najdete nás na Facebooku

Informace o letních táborech 2020

20.04.2020

Opatření Vlády ČR spojené s vyhlášením nouzového stavu a dočasným omezením práv občanů s sebou nese důsledky v praktickém životě, které se netýká jen a pouze nošením roušek.

Naše organizace je z hlediska služeb dle školského zákona od poloviny března uzavřená, stejně jako všechny ostatní školská zařízení.

V současné době není možné odhadnout, jakým způsobem bude regulována činnost táborů a zda vůbec bude. Je třeba připomenout, že za odbobí jednoho měsíce od vyhlášeného nouzového stavu v naší zemi došlo k mnoha situacím - od překvapení, jak razantní opatření přicházejí, k jejich akceptování a dodržování, stejně jako přirozenému polevování (neřkuli polevování řízenému přímo Vládou ČR), protože hrozba, která tu byla před měsícem svou razanci spíše ztratila.

Na základě harmonogramu Vlády ČR o uvolňování zákazů lze spíše usuzovat, že Vláda ČR v nějaké podobě táborovou činnost povolí. Je možné, že za další měsíc se tu dočkáme tak uvolněného stavu, že optimisticky ladění spoluobčané na koronavirovou pandemii zapomenou.

Samozřejmě může být situace opačná, i to je při určité nízké pravděpodobnosti možné.

Tyto řádky jsem do tiskové zprávy umístil z toho důvodu, abych vysvětlil, že nedokážeme odpovědět na otázky, které se týkají průběhu léta. Můžeme se tedy odrazit od toho, co jistě víme. Naše organizace se musí bezpodmínečně řídit právním řádem a našimi vnitřními předpisy. I v době nouzového stavu musíme vést organizaci s péčí řádného hospodáře.

Proto k platbám táborů uvádíme zatím platící:
Jakákoliv zrušená akce se zatím řídí storno podmínkami uvedenými v propozicích akce. Tedy za zrušenou přihlášku na tábor v létě nemůžeme vracet peníze kvůli tomu, že v dubnu tu je pandemická situace.

Pokud v budoucnu odpovědné výkonné orgány vydají pokyn, že tyto peníze mají být plátcům zpět vyplaceny (a příp. organizace, které tyto peníze mají vracet, je dostanou ve zvlášním příspěvku), můžeme se na zrušení přihlásky na tábor dívat jiným způsobem. Pokud by organizace tyto peníze vracela bez takového rozhodnutí, porušovala by své vlastní vnitřní předpisy a ohrozila tím vlastní hospodaření.

Naše doporučení v této situaci je jednoznačné: Počkejte do doby, než bude vydáno opatření o dětských táborech. Jedině tehdy můžeme řešit problematiku jejich financování. Pokud chtete řešit situaci ihned, tak jedině se storno podmínkami.


Děkujeme za pochopení a přejeme Vám hodně sil ve zvládání této těžké doby.


Jan Zatloukal
ředitel Sportcentra - DDM Prostějov