Sportcentrum - dům dětí a mládeže Prostějov

Olympijská 4, Prostějov 796 01

+420 730 805 143 (Olympijská) | +420 730 805 144 (Vápenice)

podatelna@sportcentrumddm.cz

Novinky

12.09.2019 Reportáž z Burzy volného času

Dobrý den, zveřejňujeme odkaz na prohlédnutí reportáže Prostějovského informačního kanálu o naší burze. Otevřít zde

Najdete nás na Facebooku

Jak vypadá Paní Zima?

Okresní výtvarná soutěž pro MŠ, ZŠ, SŠ, G, ZUŠ, DD, DDM, ŠD, spec.školy, kroužky a jednotlivce ve věku 2-19 let

Cíl: zapojit děti a mládež do výtvarného zpracování přírody a zvyků aktuálního ročního období.

Místo doručení prací: SC-DDM Vápenice 9, Prostějov 1.-28.2.2021
do bedny v průchodu budovy, nebo na e-mail: mkoudelkova@sportcentrumddm.cz

Veřejná prezentace došlých prací v „Zimní galerii“
na webu a FB SC-DDM Prostějov: 15.-30.3.2021
Zasláním práce souhlasí účastník se zveřejněním

Formát: max A 2
Technika: Kresba, malba, grafika
Označení prací: jméno, příjmení, věk, škola a třída autora, email a mobil zákonného zástupce nebo učitele pro kontaktování vítězů

Hodnocení podle věku odbornou porotou. Autoři vybraných prací v každé kategorii obdrží diplom a drobnou upomínku.

Kód 102611
Název Jak vypadá Paní Zima?
Termín konání 01.02.2021 00:00 - 28.02.2021 00:00
Místo konání Sportcentrum - DDM Prostějov, ul. Vápenice 9, Prostějov
Hlavní vedoucí Martina Koudelková
Věková skupina 2-21 let
Dokumenty ke stažení

Jak vypadá Paní Zima? - leták

Jak vypadá Paní Zima? - propozice