Sportcentrum - dům dětí a mládeže Prostějov

Olympijská 4, Prostějov 796 01

Novinky

23.04.2021 Netiketa - aneb jak se správně chovat na (v) síti

plakát

17.04.2021 Domovinky - newsletter Sportcentra - DDM ke stažení!

číslo 01/2021

Sledujte nás

Informace o znovuzahájení zájmových útvarů

04.12.2020 Vážení rodiče,
Vážení klienti,
 
dovolte, abychom Vás informovali o nových skutečnostech vyplývajících z toho, že z agresivního uštěkaného PSA se stává relativně roztomilé psisko na úrovni rizika 3.

Na základě rozhodnutí MZ ČR bude možné opět od 7. prosince 2020 zahájit v našem domě dětí a mládeže prezenční výuku, a to do 10 osob ve skupině. K tomu platí rovněž mimořádné opatření MZ ČR ze dne 30.11.2020, ze kterého vyplývá výjimka z povinnost nosit ochranu úst u „žáků, studentů a pedagogických pracovníků podle školského zákona…, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

Pokusíme se otevřít většinu zájmových útvarů, ale pochopitelně budeme muset přijímat různá režimní opatření:

  1. mimo výjimku výše uvedenou bude nadále povinností nosit ochranu úst (tedy vyjma sportovních a pohybových kroužků, hudebních, kde převažuje zpěv a hra na dechové nástroje),
  2. nadále bude zvýšená hygienická ostraha – časté mytí klik společných prostor, dezinfekce na ruce,
  3. bude eliminován kontakt jednotlivých osob mimo skupinu na minimum,
  4. bude eliminován kontakt jednotlivých osob v rámci skupiny tak, aby nebylo narušeno naplnění cílů zájmového vzdělávání, tedy abychom volili co nejvíce aktivity, které jsou epidemicky méně exponované,
  5. ve vnitřních prostorech tam, kde není funkční vzduchotechnika, bude docházet každých 30 minut k vyvětrání místnosti alespoň na 5 minut.
 
Vratky a úplaty za zájmového útvary:
S obnovením provozu se dostává znovu do popředí otázka, jakým způsobem budou prováděny vratky.

Pro podzimní lockdown jsme uplatnili zjednodušený odpočet:
vratka = úplata / 10 měsíců x počet měsíců, po kterou byla omezena činnost
v praxi tedy při průměrné úplatě 700,- Kč se jedná v případě otevření od 07.12.2020:
vratka = 700,- Kč / 10 * 2 =  140,- Kč
jedná se pouze o příklad s průměrnou úplatou, některé zájmové útvary jsou levnější, některé dražší

Ve výjimečných případech, kdy nedošlo k úhradě úplaty, se bude postupovat analogicky, tedy dosud neuhrazená úplata za zájmový útvar bude snížena, než budou klienti vyzváni k jejímu uhrazení.

Nadále je však nutné počítat s různými variantami:
  1. zájmový útvar do 10 osob otevřeme, pak platí plně ustanovení o vratce za 2 měsíce,
  2. zájmový útvar nad 10 osob neotevřeme, pak platí, že vratka bude vypočítána s ohledem na délku omezení činnosti (stejně jako případná úplata),
  3. zájmový útvar nad 10 osob otevřeme s tím, že členy rozdělíme do menších skupinek, pak platí, ustanovení o vratce za 2 měsíce
  4. zájmový útvar nad 10 osob otevřeme s tím, že členy rozdělíme do menších skupinek, ale hodinová dotace zájmového útvaru tím bude kratší. Pokud člen do zájmového útvaru nastoupí, má se za to, že souhlasí s časovým omezením, pak platí ustanovení o vratce za 2 měsíce (V žádném případě se nejedná o naši snahu zkracovat délku trvání zájmových útvarů, ale při této variantě dochází k větším prostorovým nárokům na zájmové útvary, příp. nárokům na externí i interní vedoucí. Na příkladu Střeleckého kroužku pro ilustraci uveďme, že když člen takového zájmového útvaru za 1 hodinu  a 30 minut v počtu 20 členů vystřelí 100 střel, vystřelí i 100 střel v případě, že zájmový útvar má pouze 45 minut, avšak pouze 10 účastníků. Ve zkrácené časové dotaci, ale zároveň sníženém počtu účastníků bude výchovný efekt odpovídající),
  5. zájmový útvar nad 10 osob otevřeme s tím, že členy rozdělíme do menších skupinek, ale hodinová dotace zájmového útvaru bude kratší. Pokud člen do zájmového útvaru z tohoto důvodu nenastoupí, má se za to, že nesouhlasí s časovým omezením, pak platí, že vratka bude vypočítána s ohledem na délku omezení činnosti (stejně jako případná úplata).
Veškeré vratky a úplaty budeme řešit až v lednu 2021. O technickém provedení žádostí o vratku a výzvě k úhradě úplat budete vyzváni a instruováni.

Ve všech případech budou jednotlivá specifika jednotlivých zájmových útvarů oznámena vedoucím oddělení prostřednictvím e-mailů.
 
Vážení přátelé,
děkujeme, že nám pomůžete překonat toto nelehké období. My se pokusíme nabídnout Vám takové vyžití, abyste mohli chvíli zapomenout na všechny strasti této doby.
 
 
S pozdravem
 
Jan Zatloukal
ředitel Sportcentra – DDM Prostějov

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.