Sportcentrum - dům dětí a mládeže Prostějov

Olympijská 4228/4, Prostějov 796 01

Novinky

12.07.2023 Vystavení potvrzení o platbě přímo v klientském centru!

Od dnešního dne je možné, aby si každý účastník (zákonný zástupce) mohl sám ve svém klientském účtu stáhnout doklad o přijaté platbě. Pokud budete chtít jít s tímto potvrzením na pojišťovnu, je zapotřebí respektovat podmínky k čerpání příspěvku, které se můžou u jednotlivých zdravotních pojišťoven lišit. Více zde

29.06.2023 Pumptrack a půjčení kol

V pátek 23. června otevřel své brány prostějovský pumptrack. Jedná se o první realizaci v rámci Prostějovského cykloparku, který postupně vzniká v okolí sportovní haly Sportcentra – DDM. Na co dalšího se můžete na Olympijské ulici těšit, Vám prozradíme jindy. Dnes Vám můžeme s radostí říct, že stavba pumptracku, na které jsme jako zaměstnanci pracovali společně s kamarády, je zdárně dokončena. A ještě jedna dobrá zpráva! Nyní je možné si u nás půjčit kolo! Stačí, aby zájemce: 1. přišel na recepci na Olympijské 2. vyplnil jednoduchou smlouvu o zapůjčení a zanechal na recepci nějaký doklad 3. personál recepce Vám kolo vydá 4. v domluvený čas vrátil kolo vrátili Všechny kola jsou očipována zařízením Airtag, takže při krádeži jsou dohledatelná prostřednictvím mobilního telefonu. Provozní řád zde

16.06.2023 Nabídka ZÚ bude zveřejněna 15.7.2023.

Vážení rodiče, jsme si vědomi, že čekáte na nabídku kroužků pro příští školní rok. Připravujeme ji s co nepřesnějšími a definitivními informacemi. Nabídku plánujeme vydat 15.7.2023, přihlašování bude tak, jak jste zvyklí, začátkem září. Děkujeme za pochopení.

Sledujte nás

O nás

Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace

Patříme mezi střediska volného času, jež jsou rovněž školskými zařízeními, našim posláním je motivovat, podporovat a vést děti, žáky, studenty, mládež, ale i dospělé k rozvoji osobnosti, k získávání a rozvoji klíčových a odborných kompetencí, zejména smysluplnému využívání volného času, a to širokou nabídkou činností v bezpečném prostředí, s profesionálním týmem pedagogů. Naše činnost se uskutečňuje ve více oblastech zájmového vzdělávání nebo se zaměřuje na konkrétní oblast zájmového vzdělávání. Vykonáváme činnost po celý školní rok, a to i ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování. Organizujeme pravidelné zájmové útvary pro stálou skupinu účastníků (tzv. kroužky), podílíme se na organizaci soutěží a přehlídek dětí a žáků, a dále organizujeme otevřené dlouhodobé i jednorázové aktivity, kurzy a jiné vzdělávací akce, tábory, spontánní aktivity, otevřené kluby, výukové programy pro školy navazující na průřezová témata školních vzdělávacích programů, adaptační programy v rámci prevence sociálně patologických jevů a řadu dalších činností.

Sportcentrum – DDM Prostějov nyní čítá 4 pracoviště:

1) Olympijská 4228/4
Sídlo vedení organizace včetně ekonomického úseku a části pedagogů. Probíhají zde převážně sportovní a taneční kroužky. Často se zde pořádají velké akce jako je regionální přehlídka pohybových skladeb – Pohyb je život!, Burza volného času a samozřejmě tábory. V roce 2019 dostala nový kabát, ze světlé meruňkové se převlékla do bílo-šedé. V říjnu roku 2019 byla na její jižní střeše instalovaná fotovoltaická elektrárna. Na svých 108 panelech má instalovaný výkon 29,16 kWp. Za první rok provozu ušetřila na elektrické energii přes 140.000 Kč.2) Vápenice 9
Pracoviště situované ve vnitrobloku pár metrů od parku s kinem a prostějovské radnice. Konají se tu akce jako Karneval, Keramika pro dospělé aj. Probíhá tu většina kroužků a také tábory. Budova prošla rozsáhlou rekonstrukcí, která zvelebila její prostory. Za ní už stojí nově postavená tělocvična florbalových rozměrů.3) Dětské dopravní centrum, Bratří Čapků 4
Dětské dopravní centrum je od 6. 4. 2010 otevřeno a zpřístupněno i pro širokou veřejnost. Hřiště nabízí pro malé i větší ratolesti nejlepší trénink před vstupem do silničního provozu. Dětské dopravní centrum (DDC) do roku 2009 spadalo pod Autoklub Prostějov a jeho činnost se zaměřovala zejména na dopravní výuku žáků 4. tříd dle tematického plánu. Od 1. 1. roku 2009 přešlo DDC pod Sportcentrum – DDM. Sportcentrum – DDM je zařazeno v rejstříku škol jako středisko volného času. Jeho náplní je realizovat úkoly školského zařízení pro aktivní a účelné využívání volného času dětí a mládeže. Od 6. 4. 2010 je zaveden pravidelný provoz pro veřejnost. Děti tak, nenásilnou formou zkušenostního učení, získávají praktické dovednosti malého chodce i cyklisty a bez nebezpečí dopravních nehod se seznamují se základními pravidly bezpečného chování v provozu na pozemních komunikacích. Od roku 2009 probíhá v areálu DDC dopravní výchova pro ZŠ, MŠ a školní družiny, dále příměstské tábory, kroužky. Podařilo se zde renovovat vnější prostory – vybudování pískoviště se zastíněním, postavení dřevěného domečku, otevření občerstvení s posezením a v neposlední řadě výstavba „lanové dráhy“.4) Zimní stadion a hokejové šatny
Od 01.06.2021 dostala naše organizace pod správu a provozování areál zimního stadionu a nově postavených hokejových šaten. Stalo se tak na základě dotačních podmínek pro budování sportovišť, kterým jsou v tomto případě právě nově postavené velkorysé šatny pro mladé sportovce. Úkolem organizace je nastavit principy fungování těchto objektů v režimu příspěvkové organizace a podílet se na rozvoji obou objektů, a to i včetně principů nových smart technologií, které přinesou udržitelný rozvoj v rámci životního prostředí a energetiky.

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.