Sportcentrum - dům dětí a mládeže Prostějov

Olympijská 4, Prostějov 796 01

+420 730 805 143 (Olympijská) | +420 730 805 144 (Vápenice)

podatelna@sportcentrumddm.cz

Novinky

23.04.2021 Netiketa - aneb jak se správně chovat na (v) síti

plakát

17.04.2021 Domovinky - newsletter Sportcentra - DDM ke stažení!

číslo 01/2021

Najdete nás na Facebooku

Tábory 2021 - možná (zejm. finanční rizika)

03.03.2021 Lze říct, že celá koronavirová krize začala téměř právě před rokem, přesně v této době jsme ještě ani nebyli zavřeni. I přes všechna opatření jsme byli optimisté, věřili jsme, že se tábory 2020 uskuteční. Předcházela tomu velká očekávání a dlouho trvající opatření. Tábory se uskutečnily, v pobytových jsme měli o jednoho účastníka méně než v roce 2019, v příměstských pak o 2 více, za což jsme rádi!

Vypadá to, že se nám situace trošičku opakuje, byť tedy s podstatně horšími čísly než vloni. To je nepříjemné. Přesto stále věříme. Je nepochybné, že tuto miniaturní šílenost, jako je koronavir, trápí sluneční paprsky a přenos viru v létě je podstatně slabší. Do toho očekáváme, že očkovací strategie v brzké době nabere na obrátkách a situace se vylepší. Do toho máme celkem nebývale tvrdý lock down (oproti zbylému roku), což by rovněž mohlo pomoci. Rovněž si neumíme představit, že by vláda riskovala revoltu rodičů, protože nebudou moci umístit děti do táborů.

Ale finance jsou na první místě, takže:
- pokud Vláda ČR nepovolí pořádání táborů, tak v případě příměstkých budeme vracent100 procent z úplaty, pokud nebudou uskutečněny nějaké zásadní náklady (např. potisk triček, který se musí objednat předem), tehdy bychom vrátili částku poníženou o trička a rovněž Vám tato trička předali (můžeme uvést i jiné případy)
- pokud Vláda ČR nepovolí pořádání táborů, tak v případě pobytových se budeme řídit podmínkami, za kterých jste se do táborů přihlašovali. Rádi bychom Vám vrátili opět 100 procent, ale pokud ubytovatelé požadují zálohu na ubytování, musíme je pokrýt z Vašich záloh. Kdybychom měli tyto zálohy vracet, porušili bychom zákon u rozpočtových pravidlech. Tuto situaci ovšem řešíme tím, že bychom Vám poukázali voucher na další rok (obdobně, jak to dělají cestovní kanceláře). Znovu opakujeme, není to naše libovůle, ale jinou cestu neznáme. Tento voucher můžete přeprodat další osobě. (V této věci Vám snad budeme schopni pomoci)
- v případě, že budou tábory povoleny, řídíme se obecnými storno podmínkami
- neumíme Vám vůbec ani naznačit, jak to bude s případným testování dětí na tábory, zda bude a kdo je bude hradit. Pokud by takové testování mělo být, očekáváme, že ho uhradí stát, ale v této věci Vám v žádném případě nemůžeme dát žádné stanovisko, na to je ještě velmi brzy. Omlouváme se.

Je pravdou, že přihláška na tábor přináší určité finanční riziko jak pro Vás, tak pro nás, ale doufám, že Vám výše uvedené řádky vnesly jasno do našeho postoje a našich pravidel. Věříme, že jsou logická a budete je akceptovat.


Děkujeme!


Jan Zatloukal
ředitel Sportcentra - DDM Prostějov