Sportcentrum - dům dětí a mládeže Prostějov

Olympijská 4, Prostějov 796 01

+420 730 805 143 (Olympijská) | +420 730 805 144 (Vápenice)

podatelna@sportcentrumddm.cz

Novinky

23.04.2021 Netiketa - aneb jak se správně chovat na (v) síti

plakát

17.04.2021 Domovinky - newsletter Sportcentra - DDM ke stažení!

číslo 01/2021

Najdete nás na Facebooku

Otevření DDC!

23.05.2021 Vážení rodiče, milé děti a přátelé,

s velkou radostí Vám oznamujeme,
že od pondělí 24.5.2021 pro Vás otevíráme Dětské dopravní hřiště!


Musíme ale dodržovat vydané vládní opatření, proto si prosím důkladně pročtěte informace, za jakých podmínek Vám na hřiště umožníme vstup.

Aktuální pravidla provozu v souladu s platnými vládními nařízeními:

 • Kapacita provozu v rámci areálu je omezena do 100 osob.
 • Všechny dospělé osoby vstupující do areálu DDC jsou povinny předložit:
  • potvrzení o absolvování antigenního testu (stáří testu max. 72 hodin) či PCR testu (staří max. 1 týden) nebo
  • certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o absolvování očkování proti onemocnění COVID-19 s tím, že
  1. od aplikace  první  dávky  očkovacílátkyv  případě dvoudávkovéhoschématu  podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, jestliže nebyla aplikována druhá dávka,
  2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, jestližebyla aplikována druhá dávka,nebo
  3. od  aplikace  dávky  očkovací  látky  v  případě  jednodávkového  schématu  podle  SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců
  • doklad o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19, kdy uplynula povinná doba izolace dle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.
 
 • Rodiče jsou dále povinni odevzdat čestné prohlášení, že jejich dítě:
 • bylo testováno antigenním testem ve škole nejdéle 72 hodin před vstupem na DDC nebo
 • absolvovalo RT-PCR test s negativním výsledkem, které není starší než 7 dní, nebo
 • absolvovalo antigenní test, který není starší než 72 hodin, nebo
 • bylo očkováno proti onemocnění COVID-19 a (dle ustanovení výše)
 • prodělalo onemocnění COVID-19, u kterého již uplynula doba izolace podle platných hygienických opatření a od prvního pozitivního antigenního či PCR testu neuplynulo více než 180 dní.
 • Prohlášení není vyžadováno u dětí do 6 let věku.
 • vstup dětí do 15 let je povolen pouze s rouškou.
 • vstup osob nad 15 let pouze s respirátorem.
Nařízení nošení roušek se nevztahuje na sportující osoby využívající atrakce Dětského dopravního centra (kola, koloběžky, čtyřkolky, trampolíny, lanáček apod.)
Dále je povoleno sundání roušky či respirátoru v případě konzumace jídla a pití.

KE STAŽENÍ Čestné prohlášení 


Moc Vám děkujeme za dodržování pravidel.
Těšíme se na Vás
Váš tým DDC


Edit:
24.05.2021

Na základě Miřádného opatření MZČR ze soboty 22.05.2021 (č. j. MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN) jsme aktualizovali požadavky - prokázání neexistence onemocnění až 180 dní po lékařsky prokázaném onemocnění a skončení izolace a také změně posouzení účinku očkování již po první dávce vakcíny na 22 dní.
26.05.2021
Na základě sdělení pověřenkyně pro GDPR změnen formulář Čestné prohlášení. Odstraněny adresa a datum narození účastníka zájmového vzdělávání, pro potřeby případného trasování přidáno jméno zákonného zástupce, telefon a datum a čas návštěvy SVČ.