Sportcentrum - dům dětí a mládeže Prostějov

Olympijská 4, Prostějov 796 01

+420 730 805 143 (Olympijská) | +420 730 805 144 (Vápenice)

podatelna@sportcentrumddm.cz

Povinné údaje (zák. č. 106/99 Sb.)

1. Název
Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace
796 01  PROSTĚJOV, Olympijská 4228/4
2. Důvod a způsob založení
Právním základem postavení organizace je zákon č. 561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zřizovací listina a zařazení do rejstříku škol.
3. Organizační struktura
Organizační struktura
4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa

 

adresa: Olympijská 4228/4, 796 01 Prostějov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Pracoviště Olympijská: Olympijská 4228/4, 796 01  PROSTĚJOV

Pracoviště Vápenice: Vápenice 9, 796 01  PROSTĚJOV

Pracoviště Dětské dopravní centrum: Bří Čapků 4, 796 01  PROSTĚJOV

4.3 Úřední hodiny

všední dny: 08:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

soboty, neděle, státní svátky: zavřeno

4.4 Telefonní čísla:

Pracoviště Olympijská: 730805143

Pracoviště Vápenice: 730805144

Pracoviště Dětské dopravní centrum: 776583694

4.5 Adresa internetové stránky

www.sportcentrumddm.cz

Dětské dopravní centrum: www.ddcpv.cz

4.6 Adresa e-podatelny

e-mail, adresa elektronické podatelny: podatelna@sportcentrumddm.cz

4.7 Další elektronické adresy

kontakty na zaměstnance organizace

5. Případné platby lze poukázat
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Prostějov

 

16139701/0100

Příchozí platby jsou podmíněny přiděleným variabilním symbolem vydaným ekonomickým úsekem organizace (úplaty za zájmové útvary, úplaty za akce, ostatní pohledávky)

6. IČ
00840173
7. DIČ
CZ00840173
8. Dokumenty
základní dokumenty organizace
9. Žádosti o informace
Sportcentrum – DDM Prostějov
Olympijská 4228/4,

 

796 01  PROSTĚJOV

tel.: 730805143

e-mail: podatelna@sportcentrumddm.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání
V činnosti Sportcentra – domu dětí a mládeže se nejčastěji vyskytují podání v podobě podání přihlášky k zájmovému vzdělávání. K tomuto účelu slouží elektronické formuláře dostupné na adrese: http://www.sportcentrumddm.cz/?page_id=7 (přihlášky na akce) a http://www.sportcentrumddm.cz/?page_id=20 (přihlášky do zájmových útvarů). Výskyt formulářů je podmíněn vypsáním nabídky příslušného typu zájmového vzdělávání.

 

Ostatní podání se v režimu organizace provádějí prostřednictvím e-mailu: podatelna@sportcentrumddm.cz, a to volným způsobem.

11. Opravné prostředky
V činnosti Sportcentra – domu dětí a mládeže se nejčastěji vyskytují opravné položky v podobě odvolání proti rozhodnutí o přijetí, resp. nepřijetí účastníka k zájmovému vzdělávání. Tento postup upravuje vnitřní předpis A-4 Vnitřní řád.
12. Formuláře
V činnosti Sportcentra – domu dětí a mládeže se nejčastěji vyskytují podání v podobě podání přihlášky k zájmovému vzdělávání. K tomuto účelu slouží elektronické formuláře dostupné na adrese: http://www.sportcentrumddm.cz/?page_id=7 (přihlášky na akce) a http://www.sportcentrumddm.cz/?page_id=20 (přihlášky do zájmových útvarů). Výskyt formulářů je podmíněn vypsáním nabídky příslušného typu zájmového vzdělávání.

 

Ostatní podání se v režimu organizace provádějí prostřednictvím e-mailu: podatelna@sportcentrumddm.cz, a to volným způsobem.

13. Popisy postupů
Postupy v organizaci upravuje vnitřní předpis A-4 Vnitřní řád.
14. Předpisy
Nejdůležitější používané předpisy:

 

zákon č. 1/1993 Sb., ústava ČR

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

zákon č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví,

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách,

15. Úhrady za poskytování informací
K 01.01.2017 nebyly stanoveny žádné úhrady za poskytování informací.
16. Licenční smlouvy
Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov nevydal doposud žádné licenční smlouvy.
17. Výroční zpráva (podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupuk informacím, ve znění pozdějších předpisů
výroční zprávy