Sportcentrum - dům dětí a mládeže Prostějov

Olympijská 4, Prostějov 796 01

Novinky

12.07.2023 Vystavení potvrzení o platbě přímo v klientském centru!

Od dnešního dne je možné, aby si každý účastník (zákonný zástupce) mohl sám ve svém klientském účtu stáhnout doklad o přijaté platbě. Pokud budete chtít jít s tímto potvrzením na pojišťovnu, je zapotřebí respektovat podmínky k čerpání příspěvku, které se můžou u jednotlivých zdravotních pojišťoven lišit. Více zde

29.06.2023 Pumptrack a půjčení kol

V pátek 23. června otevřel své brány prostějovský pumptrack. Jedná se o první realizaci v rámci Prostějovského cykloparku, který postupně vzniká v okolí sportovní haly Sportcentra – DDM. Na co dalšího se můžete na Olympijské ulici těšit, Vám prozradíme jindy. Dnes Vám můžeme s radostí říct, že stavba pumptracku, na které jsme jako zaměstnanci pracovali společně s kamarády, je zdárně dokončena. A ještě jedna dobrá zpráva! Nyní je možné si u nás půjčit kolo! Stačí, aby zájemce: 1. přišel na recepci na Olympijské 2. vyplnil jednoduchou smlouvu o zapůjčení a zanechal na recepci nějaký doklad 3. personál recepce Vám kolo vydá 4. v domluvený čas vrátil kolo vrátili Všechny kola jsou očipována zařízením Airtag, takže při krádeži jsou dohledatelná prostřednictvím mobilního telefonu. Provozní řád zde

16.06.2023 Nabídka ZÚ bude zveřejněna 15.7.2023.

Vážení rodiče, jsme si vědomi, že čekáte na nabídku kroužků pro příští školní rok. Připravujeme ji s co nepřesnějšími a definitivními informacemi. Nabídku plánujeme vydat 15.7.2023, přihlašování bude tak, jak jste zvyklí, začátkem září. Děkujeme za pochopení.

Sledujte nás

Povinné údaje (zák. č. 106/99 Sb.)

1. Název
Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace
796 01  PROSTĚJOV, Olympijská 4228/4
2. Důvod a způsob založení
Právním základem postavení organizace je zákon č. 561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zřizovací listina a zařazení do rejstříku škol.
3. Organizační struktura
Organizační struktura
4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa

 

adresa: Olympijská 4228/4, 796 01 Prostějov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Pracoviště Olympijská: Olympijská 4228/4, 796 01  PROSTĚJOV

Pracoviště Vápenice: Vápenice 9, 796 01  PROSTĚJOV

Pracoviště Dětské dopravní centrum: Bří Čapků 4, 796 01  PROSTĚJOV

4.3 Úřední hodiny

všední dny: 08:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

soboty, neděle, státní svátky: zavřeno

4.4 Telefonní čísla:

Pracoviště Olympijská: 730805143

Pracoviště Vápenice: 730805144

Pracoviště Dětské dopravní centrum: 776583694

4.5 Adresa internetové stránky

www.sportcentrumddm.cz

Dětské dopravní centrum: www.ddcpv.cz

4.6 Adresa e-podatelny

e-mail, adresa elektronické podatelny: podatelna@sportcentrumddm.cz

4.7 Další elektronické adresy

kontakty na zaměstnance organizace

5. Případné platby lze poukázat
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Prostějov

 

16139701/0100

Příchozí platby jsou podmíněny přiděleným variabilním symbolem vydaným ekonomickým úsekem organizace (úplaty za zájmové útvary, úplaty za akce, ostatní pohledávky)

6. IČ
00840173
7. DIČ
CZ00840173
8. Dokumenty
základní dokumenty organizace
9. Žádosti o informace
Sportcentrum – DDM Prostějov
Olympijská 4228/4,

 

796 01  PROSTĚJOV

tel.: 730805143

e-mail: podatelna@sportcentrumddm.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání
V činnosti Sportcentra – domu dětí a mládeže se nejčastěji vyskytují podání v podobě podání přihlášky k zájmovému vzdělávání. K tomuto účelu slouží elektronické formuláře, které jsou nedílnou součástí nabídky kroužků, táborů a akcí (karta konkrétního kroužku, konkrétní akce, konkrétního tábora)

Ostatní podání se v režimu organizace provádějí prostřednictvím e-mailu: podatelna@sportcentrumddm.cz, a to volným způsobem.

11. Opravné prostředky
V činnosti Sportcentra – domu dětí a mládeže se nejčastěji vyskytují opravné položky v podobě odvolání proti rozhodnutí o přijetí, resp. nepřijetí účastníka k zájmovému vzdělávání. Tento postup upravuje vnitřní předpis A-4 Vnitřní řád.
12. Formuláře
V činnosti Sportcentra – domu dětí a mládeže se nejčastěji vyskytují podání v podobě podání přihlášky k zájmovému vzdělávání. K tomuto účelu slouží elektronické formuláře, které jsou nedílnou součástí nabídky kroužků, táborů a akcí (karta konkrétního kroužku, konkrétní akce, konkrétního tábora). Další odkazy lze

Ostatní dostupné formuláře jsou na adrese: https://www.sportcentrumddm.cz/dokumenty

Ostatní podání se v režimu organizace provádějí prostřednictvím e-mailu: podatelna@sportcentrumddm.cz, a to volným způsobem.

13. Popisy postupů
Postupy v organizaci upravuje vnitřní předpis A-4 Vnitřní řád.
14. Předpisy
Nejdůležitější používané předpisy:

 

zákon č. 1/1993 Sb., ústava ČR

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

zákon č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví,

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách,

15. Úhrady za poskytování informací
K 01.01.2022 nebyly stanoveny žádné úhrady za poskytování informací.
16. Licenční smlouvy
Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov nevydal doposud žádné licenční smlouvy.
17. Výroční zpráva (podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupuk informacím, ve znění pozdějších předpisů
výroční zprávy

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.