Sportcentrum - dům dětí a mládeže Prostějov

Olympijská 4, Prostějov 796 01

+420 730 805 143 (Olympijská) | +420 730 805 144 (Vápenice)

podatelna@sportcentrumddm.cz

Projekt Šablony II

Od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 je naše organizace realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015252 s názvem “ Šablony II - Aktivity pro střediska volného času, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SVČ, zájmové a rozvojové aktivity SVČ, spolupráce s rodiči účastníků SVČ a veřejností.

Image result for op výzkum vývoj a vzdělávání